REGULAMIN
Szanowni Państwo!

Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszych pokojach.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14.00 a kończy o godz. 11.00.
 2. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu. W przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu (płatność tylko gotówką) zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 5. Osoby nie zameldowane w pensjonacie proszone są o opuszczenie pensjonatu do godz. 20.00.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00-6.00
 7. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu ,a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 8. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia – pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów  wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci i ich bezpieczeństwo.
 10. Właściciel obiektu zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pokojach. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela pensjonatu.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki , farelki,  itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 12. Na terenie całego obiektu obowiązuje ZAKAZ PALENIA również e-papierosów (Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł). Obiekt wyposażony jest w czujniki dymu.
 13. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
 14. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego ,rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 15. Z chwilą otrzymania klucza stajecie się Państwo gospodarzem pokoju. Na życzenie pokój może zostać posprzątany.
 16. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić klucze. Za zagubiony klucz pobieramy opłatę 50 zł.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać u gospodarzy.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu udanego pobytu w naszych pokojach Na Klinku.